onsdag den 6. august 2008

SF som nyimperialister?

Politiken mener at SF's leder Villy Søvndal træder vande i sagen om EF-domstolen vs. Dansk udlændingepolitik (the case formerly known as Udlændingeservice vs. danske statsborgere).

De vil gerne have at han vælger side, og enten siger at EF-domstolens afgørelse er for vidtgående, eller at Danmark skal rette ind efter dommen. Formand Villy er dog ramt af en slem gang uld-i-mund, og vil gerne have belyst hvor stort problemet egentlig er, før han tager stilling. Det er meget forståeligt at han vægter sine ord nøje, i en tid hvor det betragtes som politisk selvmord ikke at hyle med i koret om en "fast og fair udlændingepolitik".

Muligvis er han ikke helt oppe i omdrejninger efter ferien, til at håndtere påtrængende journalister. Han når i hvert fald at lufte et par meninger jeg ikke havde forventet at se fra den kant. Og her taler jeg ikke kun om at det lykkes journalisten at få lagt i munden på ham, at EF-domstolens dom er meget vidtgående.

Villy Søvndal siger:

"I modsætning til den folkelige opfattelse så er det ikke SF’s ønske at rotere rundt med hele verdens befolkning. Vi har et ønske om, at mennesker skal have tålelige levevilkår, der hvor de bor"

Den vending har jeg hørt før! Den med at "hjælpe negrene hvor de bor". Det har Pia Kærsgaard prædiket i meget lang tid. Det er en vending som Dansk Folkeparti plejer at lufte, når de ind imellem fremstår for umenneskelige i deres krav om at flygtninge der kommer til Danmark skal tvinges tilbage for en hver pris, på bekostning af af liv, skæbner, familier, børn, psykiske sygdomme og snart sagt alt andet.

Så plejer PK at finde sit aller pæneste TV smil frem, og sige at de stakler jo skal hjælpes dér hvor de bor. Så velkommen i klubben Villy - jeg er sikker på at der er et par i DF som griner i skægget over at se den vending komme fra dig.

Senere i interviewet besvarer VS journalistens spørgsmål om hvorvidt SF mener at Danmark skal have flere indvandrere fra tredje lande (altså lande udenfor EU) med dette:

"Det vil jeg da ikke afvise. Indiske læger er da en hjælp for Danmark. I stedet for den sorthvide udlændingediskussion har vi brug for en større diskussion, som skal handle om, at vi har brug for mere indvandring til Danmark."

Den nye verdens imperialisme handler ikke om kolonier der bliver snydt til at aflevere billige råvarer. I det 21ende århundrede handles der med hoveder som det ikke er set siden slavehandlen. Denne gang er det med guleroden ikke pisken, og hjerner frem for muskler vi shopper. Men resultatet er at vi systematisk tømmer tredje verdens lande for de mennesker der ellers skulle få landende på fode.

Jeg ved at det er ikke uproblematisk bare at kalde Indien for et udviklingsland, så længe overklassen i Indien er så rig som den er - De har altså ressourcer, som burde kunne fordeles bedre, hvis de gjorde sig lidt umage. Men hvis Indien har betalt en læges uddannelse, så bør vedkommende pokker tag mig da ikke rejse til Danmark for at behandle vores livsstilssygdomme, når han/hun kan blive i Indien og hjælpe dem der virkelig trænger!

Mønstret er det samme i hele den vestlige verden, og vi ser op til USA og Canada der er i front med at høste hjerner i ulandene. Vestlige lande laver green og bluecard ordninger, pointsystemer, lægger strategier for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra andre lande og premierer indvandrere med høje uddannelser.

Det er som om verden er blevet et globalt storcenter, hvor vi bare kan shoppe rundt efter den arbejdskraft vi nu måtte ønske. På bekostning af de lande der sidder tilbage med al den arbejdskraft vi ikke kunne bruge. Alt hvad der kan krybe og gå, forlader de synkende skuder, så snart de har modtaget deres eksamensbevis. De økonomisk stærke lande høster så at sige blomsten af befolkningerne i de økonomisk svage lande, og lader dem tilbage med uddannelsesudgifterne og de dimwits der ikke er kloge nok til at være interessante for vesten.

Den "større diskussion" om hvad vi mangler i vores overflodssamfund, som vi skal på udkik efter i mindre velstillede lande, som VS efterlyser, er efter min mening udtryk for et kynisk ny-imperialistisk menneskesyn, som jeg ikke bryder mig om, og som jeg bestemt ikke havde forventet at finde hos SF.

Hvad jeg derimod rigtig gerne havde set VS nævne, blandt de talrige fornuftige argumenter for en mere lempelig udlændingepolitik der er, er at vi almindelige danske statsborgere selvfølgelig skal have lov til at bo sammen med dem vi elsker, og have vores familier samlet omkring os, uanset om de kommer fra Danmark, EU eller resten af verden!! Alt andet er ynkeligt, menneskefjendsk og i øvrigt lodret imod menneskerettighedskonventionens §8 om den umistelige ret til et familieliv.

Ingen kommentarer: