tirsdag den 26. august 2008

Når dyr bliver reduceret til en ressource.

Jeg har aldrig forstået - og vil forhåbentlig aldrig blive kynisk nok til at forstå - folk der alene betragter dyr som en ressource. Jeg bliver lige overrasket hver gang jeg hører en landmand tale om hvor mange produktionsenheder han kan presse gennem maskineriet om året. Det går simpelthen over min fatteevne at man kan gå op og ned af dyr dagligt, og så helt ignorere at de er levende væsner som du og jeg.

Når emnet falder på hvaler, så bliver ting gerne meget hurtigt følelsesladede, fordi mange mennesker har en romantisk forestilling om disse dyr. Lad mig straks slå helt fast: Jeg har på ingen måde mere ondt af 35 narhvaler der bliver slagtet for deres tænder og en smule spæks skyld, end jeg har af de kvæg der bliver fragtet hundreder af kilometer stuvet ind på alt for lidt plads uden adgang til mad og drikke; de søer der lever med betændte liggesår fordi de bliver fikseret så de overhovedet ikke kan bevæge sig, eller de kyllinger der brækker benene fordi de tager mere og hurtigere på end knoglerne kan bære - alt sammen i den højere effektivitet og dermed øgede profits hellige navn.

Faktisk er jeg helt sikker på at de fleste fritlevende narhvaler har et væsentligt bedre liv op til slagtning, end de fleste danske husdyr.

Alligevel kan historien om at en turistbåd har fundet en grøndlandsk fangstplads med resterne af mere end 30 narhvaler spredt hid og did få mig i det virtuelle blækhus. Det handler ikke så meget om dyrenes velfærd, som om menneskenes efterfølgende reaktioner.

Grønlands fiskeriminister betragter tydeligvis narhvaler som en slags råstof helt på linie med kryolit eller jernmalm, man bare skal trække op af vandet, i stedet for at bore sig ned i undergrunden efter. Råstofudvindingen er så i dette tilfælde forbundet med et sæt regler, som gør det lidt mere besværligt at hente - men grundlæggende er det den samme bolledej.

Han udtaler blandt andet:
"Jeg er meget ærgerlig over episoden. Især i de her tider, hvor der er så meget fokus på vore levende ressourcer, kan sagen virkelig skade vores omdømme udadtil"

Han er ikke ærgerlig over at nogen er tilstrækkeligt ligeglade med deres medskabninger, til at nakke unger og voksne i større mængder, for at få deres tænder og en sjat spæk som hurtig gevinst, og lader resten ligge tilbage på fangstpladsen, at rådne. Næeh - han er ærgerlig over fangerne ikke har overholdt reglerne, og at det kan gå ud over Grøndlands image.

Det er som dem der siger at man skal huske at tage sikkerhedsselen på, for ellers kan man få en bøde hvis man bliver stoppet af politiet. Forkert! Grunden til at man skal huske selen er at man kan dø når man bliver slynget ud gennem forruden! Politiet sanktionerer regelbrud for at sikre at folk overholder reglerne - men reglerne er der jo af en grund!

Når narhvaler med kalve er fredede i hele Grønland, er det jo fordi de kalve skal kunne vokse op og holde bestanden ved lige. Når man skal rapportere alle hvalfangster, er det jo for at kunne holde styr på kvoterne. Jeg føler mig ret overbevist om at det vil være let at "glemme" at rapportere om sin hvalfangst, hvis man har nakket en gruppe på 35 heriblandt unger.

Billederne fortæller i mine øjne nøjagtig samme historie som billeder af afrikanske krybskytter der efterlader dræbte elefanter, efter at have skåret stødtænderne af.

Og det er efter min mening det fiskeriministeren burde bekymre sig om! At krybskytteri kortslutter enhver mulighed for kontrol med kvoter. Og at der også er narhvaler at fange for alle de næste generationer - mere end om Grønlands image bliver svækket, og det nu og her gør det sværere for ham at forhandle hvalkvoter hjem. Og måske endda, hvis han virkelig skulle svinge sig op på den store hest, at det helt grundlæggende er noget svineri at slå 35 narhvaler ihjel, alene for at få fat i det hvide guld de svømmer rundt med i munden.

Den lokale borgmester kommer med en temmelig fantasifuld historie om at fangerne ville have vendt tilbage efter resterne. Han har jo sikkert også mere i klemme i den sag, end så mange andre - men tag et enkelt kik på billederne, og fortæl mig at de stumper og stykker der ligger spredt ud over hele området er noget nogen ville komme tilbage efter også hvis pladsen ikke var blevet opdaget?? Jeg ville have svært ved at servere den historie uden at fnise!

---[ opfølgning ]---
28/8 2008 22:49
Nu har det officielle Grønland så taget behørig afstand fra overtrædelserne. Vi kan jo håbe på at det er af de rigtige grunde. :-)

Ingen kommentarer: