mandag den 15. oktober 2012

Fail reklame, P3

Lige efter P3 nyhederne spillede de den der jingle: "Det man hører, er man selv", hvorefter de toppede den med det ondeste ryst-din-røv-so-eller-jeg-cock-slapper-dig-for-vildt-gangsta-rap nummer. Hmmm... måske man burde skifte over til P2 klassisk? :-)

søndag den 14. november 2010

Danmarks nye brystværn

En episk kamp for eller imod blottede bryster udspiller sig i disse dage i medier og blog-sfæren. Blottede pigebryster har alle dage været godt stof, og da jeg nyder dem ligeså meget som min næste, må jeg jo hellere byde ind også! :-)

Til de få som endnu ikke har fået kridtet arenaen op, så har Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Peter Skaarup påpeget at der var for få nøgne pigebryster i den film der vises som indledning til den indvandringsprøve alle der vil familiesammenføres fra på mandag skal bestå, før de kan blive sammenført i Danmark.

Ideen er så vidt jeg kan forstå, at fundamentalister skulle lade sig skræmme af de kvindelige attributter til at opgive at søge at blive familiesammenført i så løssluppent et land.

Manu Sareen har kaldt det pjat, og Naser Khader mener at det ville være mere retvisende at vise en masse svin (der er jo også i runde tal 5 gange så mange svin i Danmark som vi er mennesker - selvom de fleste aldrig ser dagens lys).

Min lille undskyldning for at blande mig i den ellers komplet ligegyldige mammale diskussion er en af mine yndlings aversioner, Dansk Folkepartis medlem af integrationsudvalget, Martin Henriksens reaktion.

Han udtaler i et interview i Jyllandsposten:

"[...] pointen med det er, at vi ønsker at gøre det klart, at vi lever i et frit samfund. Vi har erfaring med, at der søger indvandrere til landet, som har den holdning, at kvinder, der klæder sig på en bestemt måde, er mindre værd."

Det glæder mig at se at manden endelig er kommet til fornuft og har ændret holdning. I september 2009 udtalte selv samme Martin Henriksen nemlig til Kristeligt Dagblad:

"Holland oplever nogle af de samme integrationsproblemer, som vi gør i Danmark, så derfor er det oplagt, at vi også her indfører et forbud på skolerne. Men det skal gælde mod både burkaer og tørklæder."

Det er med andre ord IKKE Dansk Folkepartis fortjeneste at vi i Danmark lever i et påklædningsmæssigt frit samfund hvor folk ikke bliver nedgjort fordi de klæder sig på bestemte måder!

oh ja, og for at ingen skal sige at de gik forgæves til min blog, bringer jeg her et eksempel på "stridens æbler" om jeg så må sige. Til ære for alle i Dansk FolkePATi:

Birthes svindende fornemmelser for demokrati

Som trofaste læsere af min blog vil vide, så har Birthe Rønn Hornbech en helt speciel status i mit politiske univers. Jeg tror grundlæggende på at hun er et retskaffent væsen og hun har historisk vist sig som noget så sjældent som en principfast og demokratisk sindet politiker.

Flere gange når politikerne på borgen har løbet forvildet rundt med hovedet under armen, og prøvet at halse efter den seneste meningsmåling, eller en enkeltsag fra forsiden af formiddagspressen, har hun været den faste klippeblok der har sat hælene i og insisteret på gennemarbejdet kvalitet.

Desværre er næsten alle de gode eksempler jeg kan komme på, fra før hendes tid som integrationsminister.

Når jeg tænker på den store borgerretsforkæmper BRH engang var, så er det meget svært ikke at se hendes ministerpost som en post hun er blevet sparket op til mod at få tavshed/parti loyalitet.

Dengang hun blev indsat var jeg sikker på at hun havde for meget integritet til at lade sig bullie til tavshed på den måde. Men jeg er efterfølgende blevet klogere. Den siddende regering har kun integrationsministerposten proforma, da det reelt er Dansk Folkeparti der bestemmer hvor skabet skal stå i integrationsministeriet.

Det blev tydeligt dengang BRH fremlagde endnu et udlændingeudspil hårdt flankeret af Peter Skaarup på den ene side og Kristian Thulesen Dahl på den anden. De skulle sikre at regeringens nye cirkuspony leverede hvad DF bad om. Og hvis nogen stadig skulle være den mindste smule i tvivl efter det show, gjorde BRH det selv krystalklart dengang hun fik en skideballe af Anders Fogh for at kritisere DF, og efterfølgende demonstrerede sin mundkurv ved demonstrativ tavshed foran en TV2 News journalist.

En af de mærkværdige bivirkninger der er afledt af kun at have en proforma minister, er at høringssvar er blevet komplet ligegyldige. Ingen tager sig alligevel af dem. Stramningerne regner ned over os fra integrationsministeriet, fuldstændig uantastet at høringssvar på høringssvar redegør for de utilsigtede og uhensigtsmæssige følgevirkninger af lovændringerne. Det er komplet underordnet, for det er alligevel Pia Kjærsgaard og Co. der dikterer lovgivningen, og deres agenda om at gøre det sværest muligt at være af ikke-vestligt ophav i Danmark bliver ikke rystet af høringssvar fra Dansk Flygtningehjælp, Amnesty International, Røde Kors eller alle de andre "Halal hippier", som de har døbt dem.

Når man alligevel ikke længere tager sig af høringssvar, bliver høringsperioden reduceret til en ligegyldig dødvægt fra man har foreslået en ny lov, til man kan vedtage den. Rent spild af tid.

I marts 2010 jordede BRH stramninger igennem med 13 dages høringsfrist, inklusive en påskeferie.

Dengang udtalte BRH til politiken:

"Det piner mig, at vi ikke kan give nogle ordentlige frister. Men det er vanskeligt, når først der er indgået en politisk aftale og så vente et halvt år med at fremsætte et forslag"

Jeg kan ikke forestille mig at hun har gennemtænkt omfanget af det udsagn. Lad os skrive det lidt om:

Når vi politikere har vedtaget loven, er det besværligt at være nødt til at vente på høringssvar før vi kan søsætte forslaget.

Hermed siger hun helt tydeligt at høringsfristen blot er et nødvendigt onde man skal igennem for at alt er i orden på papiret. Der er ingen plads til ændringer på baggrund af høringssvar - de er bare noget som skal overstås for at reglerne om høring er opfyldt.

Nu har hun så slået sin egen rekord i effektivitet (/lovsjusk afhængig af temperament). På trods af alle tidligere beklagelser, har hun nu sendt et lovforslag om gebyrer i sagsbehandlingen af opholdstilladelser i høring, med en høringsfrist på 3 (tre!!) dage. Vi tager den lige igen:

Høringsfrist på 3 dage - inkl. en weekend!

Lovforslaget blev sendt i høring torsdag, og høringsfristen er i morgen mandag morgen!

Denne gang undskylder hun det med at loven er en del af finansloven der skal vedtages inden jul. Altså igen: Loven ER vedtaget, vi skal bare have formalia på plads.

Før hun blev minister, udtalte BRH at den rette høringsfrist er 4 uger. Det gjorde hun i forbindelse med hendes egen kritik af de stadigt mere pressede høringsfrister, som dengang var et stort demokratisk problem.

Men hvor går egentlig hendes egen grænse? Tre dage inklusive en weekend er jo ikke meget, men hvorfor ikke sætte det yderligere ned? Hvad med 1 dag? Eller et par timer? Hun kunne sende lovforslag i høring om morgenen, og få vedtaget dem inden hun gik hjem samme dag? De HAR jo de 90 stemmer der skal til?

Eller hvad med en time? Eller en halv? Hun kunne jo bare sende en e-mail ud til høringsparterne og sige at hvis der ikke var nogen indvendinger i hendes indbakke i løbet af 15 minutter, så var der ingen indvendinger mod lovforslaget?

Hvis de alligevel er ligeglade med hvad vi skriver, hvorfor så overhovedet holde fast på høringerne som blåstempling af lovene? Hvorfor skal vi som høringsparter spilde vores weekend på at skrive kvalificerede høringssvar, hvis loven alligevel ligger helt fast på forhånd, og vores svar alligevel bare bliver arkiveret lodret?

BRH bedyrer overfor politiken at hun stadig foretrækker en lang høringsfrist, men:

"jeg lever nu i en helt anden verden, der er mere realistisk. Det må jeg nok indrømme, efter jeg nu har været minister i tre år"

Men BRH skaber i høj grad selv den verden hun påstår at leve i! Havde hun ikke kun været en ussel skygge af sit gamle borgerretsforkæmpende jeg, ville hun have taget sit gode tøj og gået, i stedet for at acceptere rollen som nikkedukke for DFs første reelle ministerpost!

Hvis hun foregøgler sig på nogen måde at gør noget bedre end en rigtig DF minister ville gøre, så må vi rive hende ud af hendes vildfarelse! Det eneste der ville ændre sig hvis DF sad ikke bare på magten men også på ministerposten, ville være at folket ville vide det!

Når alle er eksperter

Ingeniøren bringer et interessant interview med Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen, om den motorvej mellem Herning og Holstebro til mindst(!) 2,5 mia kroner som nu bliver til en realitet med den nyligt vedtagne finanslov.

Medlemmer fra regeringens egen infrastrukturkommission advarer om at det er det forkerte sted at sætte ind, og at der er mange andre steder i landet, hvor det giver bedre mening at sætte ind.

KPL mener at en motorvej vil skabe en tiltrængt vækst i Vestjylland, men han bygger ikke denne tro på nogen kendt trafik-forskning. I stedet henviser han til et kinesiske mundheld (???):

"Vil du være rig, så byg en vej"

Infrastrukturkommissionen deler ikke KPLs tyrkertro på vækst, men mener modsat at en motorvej i sig selv ikke nødvendigvis skaber vækst. Det får dog ikke KPL til at ryste på hånden, og han uddyber hvor han (udover kinesiske lykkekager) har sin trafik politiske viden fra:

"Jeg bygger det på mange, mange samtaler med det Vestjyske erhvervsliv, og dem tror jeg mere på end såkaldte trafikeksperter. Erhvervslivet er eksperter i mine øjne, og de efterspørger en bedre vej."

og adspurgt hvor meget øget vækst han da regner med at se svarer han:

"Ring til direktøren for Bang og Olufsen. Det er meget mere interessant end at tale med trafikeksperter. Det er erhvervslivet vi lytter til, og vi har truffet en politisk beslutning."

Nej, hvorfor skulle en registrering i CVR registret da ikke give en bedre dømmekraft i langsigtede nationale trafikpolitiske tiltag i milliard klassen, end en sølle universitetsuddannelse og efterfølgende års praktisk erfaring med national trafikpolitik?

Selv samme finanslov som giver os motorvejen mellem Holstebro og Herning, byder DSB på besparelser på 300 mio.

Kim Christiansen, trafikordfører fra Dansk Folkeparti udtaler til politiken:

"Vi står ikke i et jubelår, hvor man bare kan strø om sig med penge. Derfor må DSB også holde for og som statsligt selskab gå forrest med et godt eksempel."

og han fortsætter:

"Vi skal udbygge infrastrukturen [...] der, hvor behovet er størst. Vi har tidligere sat en forundersøgelse af motorvejen igang, og der er sådan set bare tale om, at vi fremrykker processen [...]"

Det må så åbenbart gælde hvor industrien, ikke fagkundskaben mener at behovet er størst.

Under alle omstændigheder er fagkundskaben desværre de sidste der skal regne med at få indflydelse på landets udvikling for tiden.

Tilbage i det uvisse står hvorfor regeringen betaler højt uddannede folk for at sidde i en infrastrukturkommission, hvis de alligevel udelukkende baserer deres politiske valg på hvad erhvervslivet dikterer. Endsige hvad vi skal med demokrati og politikere, når vi bare kan lade storindustrien køre landet for os?

Exit oplyst demokrati, enter den stærkes ret?

Heldigvis er der selvfølgelig en slags mening med galskaben, og når man ser på hvem som fik finansloven stemt igennem, giver det hele mere mening. VKO mistede deres sidste vigtige 90'ende mandat for at have flertal, da Per Ørum Jørgensen i forsommeren 2010 valgte at forlade Konservative Folkeparti, for en måned senere at blive en del af Kristendemokraterne. Han lovede ved den lejlighed at stemme med regeringen, for ikke at skabe tvivl om regeringens parlamentariske grundlag, men som han udtalte:

"Regeringen må også respektere, at når jeg tager det ansvar på mig og ikke skaber usikkerhed om den parlamentariske situation, så forventer jeg også en fornuftigt dialog om tingene."

PØJ er valgt ind i Ribe, og det er vist overvejende sandsynligt at vi med den vestjyske motorvej nu ser hvad han med jysk underdrivelse lægger i ordene "en fornuftig dialog om tingene". Byd velkommen til den nye jyske motorvejs-mafia anno 2010.

Exit hvad der på overfladen lignede den stærkes ret, enter pøbelvælde!

Jeg prøvede virkelig at holde op...

Hej med jer.

Jeg troede jo egentlig at jeg var holdt op med at blogge, fordi det tog for meget af min sparsomme tid, men nu er mine venner på facebook begyndt at pive over at mine indlæg er for lange, og har for mange referencer til det virkelige liv, så for ikke at miste mine venner på facebook, må jeg jo hellere få afløb for alle mine frustrationer i denne blog i stedet :-P

...og frustrationer er der IKKE blevet færre af i 2010!

Jeg har med andre ord - uden at vide det - fortsat med at blogge gennem hele 2010 - men blot begrænset min læserskare til min nærmeste vennekreds. Jeg vil fremover forsøge at holde min strideste politiske propaganda ude af facebook, og overlade det til hvad det er bedst til - fotos af morgenmaden og små kommentarer om vind og vejr, likes og caféture.

Tak til mine hårdt prøvede FB venner for at gøre mig opmærksom på det.

Til alle jer der ikke lader jer skræmme af mere end én reference, og som ikke har noget imod politisk kant og emner ikke alle behøver at være enige i (ganske sigende findes der ikke en "dislike" knap i facebook - jeg burde måske have taget et hint dér?):

Velkommen tilbage her på The O-Zone 2010 (nu med endnu mere bitter harme?)

(så må vi lade historien bedømme hvor meget tid jeg får til at skrive "rigtige" indlæg)

lørdag den 2. januar 2010

Idioter er idioter nærmest

Øv for en møjdag at starte det nye år med.

Det startede ellers meget godt med nyfalden sne og pandekager, men så fik jeg åbnet min browser og så at Kurt Westergaard har været udsat for et attentatsforsøg i aftes. Heldigvis lykkedes det ikke attentatsmanden at få ram på KW før politiet fik uskadeliggjort ham.

Jeg tror desværre at jeg er nødt til at tage eksplicit afstand fra sådan en idiotisk handling. Ikke fordi jeg mener at det burde være nødvendigt, for selvfølgelig kan ingen bakke op om den øksebevæbnede præmieidiot. Men jeg ved bare at alle landets strammere nu vil myldre frem fra deres bunkers med alle mulige og umulige forslag til hvordan politikerne skal afmontere din og min retssikkerhed og demokratiske frihed. Jeg ved bare at Pia K, Søren P, Jesper L eller andre af deres slags allerede har lovstramninger parat, som bare ventede på en øksesvingende tosse, for at kunne skabe det "folkelige krav".

Hvis de så meget som tangerer din og min frihed, retssikkerhed eller demokratiet som sådan, så vil jeg naturligvis tillade mig at være imod - og så er det at jeg med det samme vil blive skudt i skoene at holde med idioten med øksen.

Derfor er jeg desværre nødt til eksplicit at beklage at et overreligiøst borderline fjols mener sig ret til at bestemme hvad man må tegne her i landet; at en loonie løber rundt i Viborg med hævet økse og prøver at overbevise folk om at hans gud er mild og fredelig? (hmmm!)

Jeg beklager det for KW og hans familie, som åbenlyst må have det forfærdeligt lige nu, og i nærmeste fremtid. Jeg beklager det fordi det vil øge selvsencuren i landet, og tegnere vil overveje grundigt om det er besværet værd næste gang de vil lave satire over Muhammed.

Jeg beklager det for alle i Danmark med anden etnisk herkomst end dansk, fordi de nu (igen igen) vil blive gjort til genstand for mistroiskhed og racisme.

Og jeg beklager det for os alle uanset etnisk herkomst, fordi vi nu skal trækkes med endnu en omgang strammer-vrøvl, og muligvis endnu mere opportunistisk hovsa-lovgivning fra de politikere der næres af frygt.

Gad vide om den somaliske gerningsmand overhovedet er klar over at han kun gøder fremmedhadet og gavner rascismen og DF? Lars Hedegaard må jo klappe i sine klamme hænder over det her. De tilbageblevne fjolser i Trykkefrihedsselskabet vil flokkes om ham nu, for at give ham genoprejsning (uanset at der ingen grund er til det - et øksesvingende fjols i Viborg gør jo stadig ikke alle muslimer til terrorister/løgnere/børnemishandlere/voldtægtsmænd).

Måske er somalieren tilpas idiotisk eller religiøst forblindet til at han ikke kan tænke så langt. Eller også ved han det udemærket, men har det samme mål som rascisterne og højrestrammerne: at underminere det frie demokrati i almindelighed og det multietniske samfund i særdeleshed. Hvis det var hans mål, så er det faktisk komplet ligegyldigt om han fik ram på KW eller ej - så er det at svinge øksen i sig selv rigeligt. :-(

Øv for en møjdag!

søndag den 13. december 2009

Politistaten er en realitet

Købehavns Politi anholdt igår ikke mindre end 968 demonstranter. Idag er kun 13 fortsat tilbageholdt, og af disse er det indtil videre kun 3 som med sikkerhed vil blive sigtet.

I min (og Amnesty Intenationals) optik har politiet med andre ord tilbageholdt knap 7.500% for mange personer!

I en velfungerende retsstat ville 965 uskyldige og ulovligt tilbageholdte personer nu være berettiget til en erstatning! Men Danmark er ikke længere en retsstat! Takket være den såkaldte lømmelpakke er det nu helt legalt for politiet at tilbageholde folk i op til 12 timer uden at behøve at give så meget som en grund. Uden forklaringer, sigtelser, efterfølgende erstatninger eller så meget som et "undskyld".

Mange af de tilbageholdte sad i timevis i futtog på den vinterkolde jord, før de blev fragtet til de skændige bure i Valby. Heriblandt et hold Hari Krishna munke i tynde gevanter, og folk som endte med at tisse i bukserne, fordi politiet ignorerede helt basale krav ved frihedsberøvelse som mulighed for toiletadgang. Jeg har personligt ALDRIG set en Hari Krishna munk kaste med sten!!

Det var demonstranter som var på gaden for at presse politikerne til at finde bindende løsninger på klodens alvorlige klimaproblemer. Ikke hætteklædte autonome bøller som kun var på gaden for at slås med politiet, men helt almindelige bekymrede borgere som udøvede deres grundlovssikrede ret til at forsamles og ytre sig!

Op til demonstrationen igår, og efter blandt andet Amnesty International og Dansk Fængselsforbund havde kritiseret burene på Retortvej, forsikrede Københavns Politi at det naturligvis ikke ville gå ud over almindelige uskyldige demonstranter, men at de kun ville gå efter "bøllerne".

Per Larsen bedyrede d. 25. november overfor Politiken at demonstranter nemt kunne undgå ballade med politiet:

"De kan jo bare opføre sig ordentligt, så kommer de ikke derud [burene i politiets facilitet på retortvej]"

Men 968:13 ratioen taler desværre sit meget tydelige sprog: Politiet vil bruge de beføjelser de får af folketinget, uanset hvor vidtgående og antidemokratiske de måtte være!

Al erfaring viser det.

Jeg har tidligere skrevet om politiets overdrevne brug af peberspray. Når man giver politiet et nyt magtanvendelsesmiddel, vil det blive brugt! Det er simpelthen ikke nok at sige at Politiet selv skal begrænse magtanvendelsen.

I en velfungerende retsstat kan den lovgivende magt ikke bare overlade det til den udøvende magt selv at sikre borgerne mod overdreven magtanvendelse. Det kan kun sikres gennem lovgivning - ikke praksis!

Det er en helt principiel udelukkelse af den dømmende magt, der er det største problem med "lømmelpakken"! Uden den dømmende magt vil politiet ramme mange andre end "lømler", og selv når de rammer lømler, så har også de krav på retssikkerhed og fair behandling! Det står faktisk i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Lømmelpakken hører ganske simpelt ikke hjemme i et civiliseret retssamfund!