søndag den 14. november 2010

Når alle er eksperter

Ingeniøren bringer et interessant interview med Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen, om den motorvej mellem Herning og Holstebro til mindst(!) 2,5 mia kroner som nu bliver til en realitet med den nyligt vedtagne finanslov.

Medlemmer fra regeringens egen infrastrukturkommission advarer om at det er det forkerte sted at sætte ind, og at der er mange andre steder i landet, hvor det giver bedre mening at sætte ind.

KPL mener at en motorvej vil skabe en tiltrængt vækst i Vestjylland, men han bygger ikke denne tro på nogen kendt trafik-forskning. I stedet henviser han til et kinesiske mundheld (???):

"Vil du være rig, så byg en vej"

Infrastrukturkommissionen deler ikke KPLs tyrkertro på vækst, men mener modsat at en motorvej i sig selv ikke nødvendigvis skaber vækst. Det får dog ikke KPL til at ryste på hånden, og han uddyber hvor han (udover kinesiske lykkekager) har sin trafik politiske viden fra:

"Jeg bygger det på mange, mange samtaler med det Vestjyske erhvervsliv, og dem tror jeg mere på end såkaldte trafikeksperter. Erhvervslivet er eksperter i mine øjne, og de efterspørger en bedre vej."

og adspurgt hvor meget øget vækst han da regner med at se svarer han:

"Ring til direktøren for Bang og Olufsen. Det er meget mere interessant end at tale med trafikeksperter. Det er erhvervslivet vi lytter til, og vi har truffet en politisk beslutning."

Nej, hvorfor skulle en registrering i CVR registret da ikke give en bedre dømmekraft i langsigtede nationale trafikpolitiske tiltag i milliard klassen, end en sølle universitetsuddannelse og efterfølgende års praktisk erfaring med national trafikpolitik?

Selv samme finanslov som giver os motorvejen mellem Holstebro og Herning, byder DSB på besparelser på 300 mio.

Kim Christiansen, trafikordfører fra Dansk Folkeparti udtaler til politiken:

"Vi står ikke i et jubelår, hvor man bare kan strø om sig med penge. Derfor må DSB også holde for og som statsligt selskab gå forrest med et godt eksempel."

og han fortsætter:

"Vi skal udbygge infrastrukturen [...] der, hvor behovet er størst. Vi har tidligere sat en forundersøgelse af motorvejen igang, og der er sådan set bare tale om, at vi fremrykker processen [...]"

Det må så åbenbart gælde hvor industrien, ikke fagkundskaben mener at behovet er størst.

Under alle omstændigheder er fagkundskaben desværre de sidste der skal regne med at få indflydelse på landets udvikling for tiden.

Tilbage i det uvisse står hvorfor regeringen betaler højt uddannede folk for at sidde i en infrastrukturkommission, hvis de alligevel udelukkende baserer deres politiske valg på hvad erhvervslivet dikterer. Endsige hvad vi skal med demokrati og politikere, når vi bare kan lade storindustrien køre landet for os?

Exit oplyst demokrati, enter den stærkes ret?

Heldigvis er der selvfølgelig en slags mening med galskaben, og når man ser på hvem som fik finansloven stemt igennem, giver det hele mere mening. VKO mistede deres sidste vigtige 90'ende mandat for at have flertal, da Per Ørum Jørgensen i forsommeren 2010 valgte at forlade Konservative Folkeparti, for en måned senere at blive en del af Kristendemokraterne. Han lovede ved den lejlighed at stemme med regeringen, for ikke at skabe tvivl om regeringens parlamentariske grundlag, men som han udtalte:

"Regeringen må også respektere, at når jeg tager det ansvar på mig og ikke skaber usikkerhed om den parlamentariske situation, så forventer jeg også en fornuftigt dialog om tingene."

PØJ er valgt ind i Ribe, og det er vist overvejende sandsynligt at vi med den vestjyske motorvej nu ser hvad han med jysk underdrivelse lægger i ordene "en fornuftig dialog om tingene". Byd velkommen til den nye jyske motorvejs-mafia anno 2010.

Exit hvad der på overfladen lignede den stærkes ret, enter pøbelvælde!

Ingen kommentarer: