søndag den 13. december 2009

Politistaten er en realitet

Købehavns Politi anholdt igår ikke mindre end 968 demonstranter. Idag er kun 13 fortsat tilbageholdt, og af disse er det indtil videre kun 3 som med sikkerhed vil blive sigtet.

I min (og Amnesty Intenationals) optik har politiet med andre ord tilbageholdt knap 7.500% for mange personer!

I en velfungerende retsstat ville 965 uskyldige og ulovligt tilbageholdte personer nu være berettiget til en erstatning! Men Danmark er ikke længere en retsstat! Takket være den såkaldte lømmelpakke er det nu helt legalt for politiet at tilbageholde folk i op til 12 timer uden at behøve at give så meget som en grund. Uden forklaringer, sigtelser, efterfølgende erstatninger eller så meget som et "undskyld".

Mange af de tilbageholdte sad i timevis i futtog på den vinterkolde jord, før de blev fragtet til de skændige bure i Valby. Heriblandt et hold Hari Krishna munke i tynde gevanter, og folk som endte med at tisse i bukserne, fordi politiet ignorerede helt basale krav ved frihedsberøvelse som mulighed for toiletadgang. Jeg har personligt ALDRIG set en Hari Krishna munk kaste med sten!!

Det var demonstranter som var på gaden for at presse politikerne til at finde bindende løsninger på klodens alvorlige klimaproblemer. Ikke hætteklædte autonome bøller som kun var på gaden for at slås med politiet, men helt almindelige bekymrede borgere som udøvede deres grundlovssikrede ret til at forsamles og ytre sig!

Op til demonstrationen igår, og efter blandt andet Amnesty International og Dansk Fængselsforbund havde kritiseret burene på Retortvej, forsikrede Københavns Politi at det naturligvis ikke ville gå ud over almindelige uskyldige demonstranter, men at de kun ville gå efter "bøllerne".

Per Larsen bedyrede d. 25. november overfor Politiken at demonstranter nemt kunne undgå ballade med politiet:

"De kan jo bare opføre sig ordentligt, så kommer de ikke derud [burene i politiets facilitet på retortvej]"

Men 968:13 ratioen taler desværre sit meget tydelige sprog: Politiet vil bruge de beføjelser de får af folketinget, uanset hvor vidtgående og antidemokratiske de måtte være!

Al erfaring viser det.

Jeg har tidligere skrevet om politiets overdrevne brug af peberspray. Når man giver politiet et nyt magtanvendelsesmiddel, vil det blive brugt! Det er simpelthen ikke nok at sige at Politiet selv skal begrænse magtanvendelsen.

I en velfungerende retsstat kan den lovgivende magt ikke bare overlade det til den udøvende magt selv at sikre borgerne mod overdreven magtanvendelse. Det kan kun sikres gennem lovgivning - ikke praksis!

Det er en helt principiel udelukkelse af den dømmende magt, der er det største problem med "lømmelpakken"! Uden den dømmende magt vil politiet ramme mange andre end "lømler", og selv når de rammer lømler, så har også de krav på retssikkerhed og fair behandling! Det står faktisk i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Lømmelpakken hører ganske simpelt ikke hjemme i et civiliseret retssamfund!