søndag den 13. december 2009

Politistaten er en realitet

Købehavns Politi anholdt igår ikke mindre end 968 demonstranter. Idag er kun 13 fortsat tilbageholdt, og af disse er det indtil videre kun 3 som med sikkerhed vil blive sigtet.

I min (og Amnesty Intenationals) optik har politiet med andre ord tilbageholdt knap 7.500% for mange personer!

I en velfungerende retsstat ville 965 uskyldige og ulovligt tilbageholdte personer nu være berettiget til en erstatning! Men Danmark er ikke længere en retsstat! Takket være den såkaldte lømmelpakke er det nu helt legalt for politiet at tilbageholde folk i op til 12 timer uden at behøve at give så meget som en grund. Uden forklaringer, sigtelser, efterfølgende erstatninger eller så meget som et "undskyld".

Mange af de tilbageholdte sad i timevis i futtog på den vinterkolde jord, før de blev fragtet til de skændige bure i Valby. Heriblandt et hold Hari Krishna munke i tynde gevanter, og folk som endte med at tisse i bukserne, fordi politiet ignorerede helt basale krav ved frihedsberøvelse som mulighed for toiletadgang. Jeg har personligt ALDRIG set en Hari Krishna munk kaste med sten!!

Det var demonstranter som var på gaden for at presse politikerne til at finde bindende løsninger på klodens alvorlige klimaproblemer. Ikke hætteklædte autonome bøller som kun var på gaden for at slås med politiet, men helt almindelige bekymrede borgere som udøvede deres grundlovssikrede ret til at forsamles og ytre sig!

Op til demonstrationen igår, og efter blandt andet Amnesty International og Dansk Fængselsforbund havde kritiseret burene på Retortvej, forsikrede Københavns Politi at det naturligvis ikke ville gå ud over almindelige uskyldige demonstranter, men at de kun ville gå efter "bøllerne".

Per Larsen bedyrede d. 25. november overfor Politiken at demonstranter nemt kunne undgå ballade med politiet:

"De kan jo bare opføre sig ordentligt, så kommer de ikke derud [burene i politiets facilitet på retortvej]"

Men 968:13 ratioen taler desværre sit meget tydelige sprog: Politiet vil bruge de beføjelser de får af folketinget, uanset hvor vidtgående og antidemokratiske de måtte være!

Al erfaring viser det.

Jeg har tidligere skrevet om politiets overdrevne brug af peberspray. Når man giver politiet et nyt magtanvendelsesmiddel, vil det blive brugt! Det er simpelthen ikke nok at sige at Politiet selv skal begrænse magtanvendelsen.

I en velfungerende retsstat kan den lovgivende magt ikke bare overlade det til den udøvende magt selv at sikre borgerne mod overdreven magtanvendelse. Det kan kun sikres gennem lovgivning - ikke praksis!

Det er en helt principiel udelukkelse af den dømmende magt, der er det største problem med "lømmelpakken"! Uden den dømmende magt vil politiet ramme mange andre end "lømler", og selv når de rammer lømler, så har også de krav på retssikkerhed og fair behandling! Det står faktisk i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Lømmelpakken hører ganske simpelt ikke hjemme i et civiliseret retssamfund!

4 kommentarer:

Uffe Hellum sagde ...

Jeg er helt enig i din analyse, men din hovedregning virker unøjagtig :-) Politiet har ifølge Google kun anholdt fem tusind seks hundrede procent for mange iforhold til, hvad man kan forvente i en retsstat.

(768 - 13) / 13 = 5 807.69231 percent

Det er afskyeligt, at den racistisk ledede danske regering har et så skamløst forhold til civile rettigheder.

Jeg kan ikke klandre det danske politi. Som gruppe udviser de fagidioti, hvor de helt ligesom alle andre professionelle fokuserer på egne opgaver i stedet for samfundets behov.

Hvis du bad en flok kodedrenge som mig selv løse et samfundsproblem, så ville vi også fokusere på vores egen faglige synsvinkel.

Den demokratiske kontrol må og skal komme fra folketinget, ikke fra de enkelte betjentes egen vilje til at ofre deres arbejdsopgave for sagen.

Uffe Hellum sagde ...

(968 - 13) / 13 = 7 346.15385 percent

Undskyld mine copy-paste genvordigheder. Det danske politi har kun anholdt syv tusind tre hundrede procent for mange...

Har du eller nogen andre interviewet nogen tilbageholdte, som ikke fik adgang til toiletter? Og som spurgte høfligt, i forståelse for betjentenes stressede tilstand.

Jeg håber, at mange af de 955 uskyldige havde åndsnærværelse til:

1) At behandle betjentene med overdreven respekt. De er der faktisk ikke frivilligt.

2) At protestere skarpt men høfligt over kritisable forhold. Betjentene har altid mulighed for at afbryde anholdelsen, hvis de ikke magter at skaffe forsvarlige forhold.

3) At forlange toiletadgang, rent tøj, varme, lægetilsyn, advokatbistand, osv. Altsammen indlysende rimelige krav som tilbageholdt.

4) At notere kritisable forhold, og indgive nogenlunde rationelle klager, personligt og kollektivt, til politiet, til pressen, til regeringen, og til oppositionen.

5) At opfordre andre demonstranter til at tage masser af billeder. Personlig udhængning af forsømmelige betjente er klart ulovligt, men ligeså klart nyttigt i kampen mod overgreb.

Det sidste er muligvis det vigtigste. Når en betjent først er dokumenteret som løgnagtig, voldelig, eller opfarende, er det lettere at afvise hans forklaringer i retten. Og nok så meget kammerateri kan ikke fjerne en enig blogsfære.

Selvom nogle betjente holder kæft og dækker over våbenbrødre, så ønsker mange flere betjente helt sikkert at få luset ud i de mest magtliderlige individer.

O-Zone sagde ...

Nej, jeg har ikke personligt snakket med nogen som tissede i bukserne, efter høfligt og bestemt at have bedt om toiletadgang. :) Men tilsyneladende har nogen tisset i bukserne, og alle parter har indrømmet at demonstranterne sad for længe på den kolde jord.

I virkeligheden er jeg faktisk slet ikke ude efter politiet (i denne omgang), for de bruger jo bare de magtmidler de får til stillet rådighed.

Jeg mener at det er bevist over enhver tvivl at nogle betjente søger konfrontationerne, og at nogle betjente nyder at slå på tæven (jfr. den uheldige facebooksag DR gravede frem tidligere på året, som jeg også har skrevet om) - men jeg er heldigvis overbevist om de udgør få brodne steroidoppumpede karseklippede kar, og at det store flertal af betjente prøver at udføre deres job så godt de kan med mindst mulig magtanvendelse. Jeg kan da som regel også hurtigt udpege et par demonstranter jeg helst var foruden, når jeg er på barrikaderne - hooligan bøller findes desværre i begge lejre.

De retsindige betjente kan givetvis også presses til at tage forkerte beslutninger. Når der opstår tilspidsede situationer og adrenalinet pumper, kræver det sin mand (m/k) at holde hovedet koldt og ikke reagere følelsesladet. Betjentene er jo også mennesker, og det er helt naturligt at der fejles ind imellem.

Jeg håber og tror faktisk at de mange timers ventetid på den kolde jord skal tilskrives almindelig inkompetence og manglende selvstændig tankevirksomhed, snarere end ond vilje.

Næeh - det helt store problem er at vores politikere (som ikke kan undskyldes med adrenalininducerede fejlslutninger!) har vedtaget en "lømmelpakke", der går lodret mod helt basale retsprincipper ved at sætte den dømmende magt udenfor døren, fravige princippet om at man er uskyldig indtil andet er bevist, og indeholder mulighed for kollektiv afstraffelse uden sigtelser. Politiet er med andre ord blevet udøvende, dømmende og eksekverende magt i en og samme instans (og med vores klagesystem er de faktisk også stadig en vigtig del af ankesystemet) - og det hører ingen steder hjemme i en retsstat!

Politikerne bør rulle "lømmelpakken" fuldstændig tilbage, som det juridiske makværk den er, og lægge sig fladt på maven og undskylde at det er gået alt alt for stærkt med lovarbejdet!

At Politiet udnytter lømmelpakken er jo (desværre) bare forventeligt, for selvfølgelig gør det deres arbejde nemmere, når de ikke behøver at bekymre sig om retssikkerheden. Det er bare ikke hensigtsmæssigt for et frit demokrati, at have en politimagt der selv er undtaget lov og orden! (og tænk at det skulle være nødvendigt at minde vores politikere om noget så elementært - de selv samme politikere som har travlt med at gakke ud i verden og udbrede det frie demokrati med våben i hånd :-( - Hallelujah hvor det går!)

peerplus sagde ...

Du har efterladt en kommentar på min blog (som jeg blev meget glad for), og det trackede mig tilbage til din guldklump af en blog, hvis eksistens jeg ikke kendte. Har nu læst og læst og nikket samtykkende, så jeg har hold i nakken - ikke mindst ovenpå denne fremragende analyse.

Når den nye regering kommer, vil det være en fuldtidsopgave det første år at rulle de enorme mængder af konventions-, grundlovs- og fornuftsstridig lovgivning tilbage, som OVK har stået for - lømmelpakken må stå højt på listen. Langsomt forvandles vi til en bananrepublik. For hver gang vores ledere giver udtryk for, at de skaber mere ro og orden, er den høje pris, at der høvles endnu et stykke af menneskerettighederne. I kampen mod de udemokratiske elementer giver vi afkald på selve grundpillerne i vores demokrati. Det er den nye danske tragedie.