torsdag den 28. maj 2009

Kvalmende kynisme

Ifølge politiken har DF misbrugt allerede afsat genopretningsstøtte til at presse den Irakiske regering til at modtage afviste asylansøgere. Det drejer sig om 80 mio der allerede var afsat på finansloven dengang uden betingelser.

Kristian Thulesen Dahl har teknisk forhalet overførslen af pengene ved at stille spørgsmål til udenrigsministeriet på vegne af Finansudvalget. Han indrømmer åbenlyst at hans bureaukratiske misbrug af Udenrigsministeriets tid alene var for at forhale udbetalingen af den Irakiske støtte.

Thulesen Dahl er i Politiken citeret for at sige:

"Vi ønskede at vente med at frigive pengene, indtil der var en hjemsendelsesaftale. Vores opfattelse har været, at det var rigtigt, at man brugte disse penge som middel til at sige til irakerne, at vi vil gerne hjælpe jer, men så bliver I også nødt til at hjemtage jeres egne statsborgere" [min fremhævning]

Jeg er ikke helt sikker på hvem Thulesen Dahl henviser til med hans "vi". Jeg går ud fra at det er "vi, Dansk Folkeparti", eller måske "vi, Birthe Rønn Hornbech og jeg"? Jeg har i hvert fald svært ved at tro at det er "vi, Finansudvalget".

Jeg kan ikke se Thulesen Dahls handling som andet end et skruppelløst misbrug af hans position i finansudvalget, til at gennemtvinge Dansk Folkepartis politiske mål. Det er ikke og har aldrig været finansudvalgets opgave at føre dansk udenrigspolitik!

Han er tydeligvis selv stolt over at denne bureaukratiske forhaling fungerede, og at det dermed er lykkedes Danmark at tvinge den Irakiske regering til at kalde det centrale Irak for sikkert, lodret mod UNHCRs meldinger. Det er ikke en politisk vedtaget sammenkobling af genoprettelsespengene og hjemsendelsesaftalen - alene en bureaukratisk forhindring af at en politisk vedtaget pulje til genopretning kunne nå sin politisk vedtagne målgruppe!

Ifølge min regnebog er det at modarbejde demokratiet! I kraft af at der er trængende der har måtte undvære afsatte penge alene pga. et partis politiske ønsker i en helt anden sag, så er det i mine øjne udtryk for den mest ækle kynisme og sågar på grænsen til en af de mere meningsfulde definitioner jeg har set på ordet "terrorisme" - nemlig i betydningen "bevidst at ramme tilfældige civile ofre for at fremme et politisk mål". Det er i hvert fald ikke noget som hører hjemme i en retsstat, og at en fremtrædende politiker ligefrem efterfølgende vigtiger sig i pressen over hans underminering af politisk vedtagne beslutninger, forekommer mig fuldstændig uacceptabelt!

Uden at bifalde beslutningen, kan jeg godt sætte mig ind i hvorfor den Irakiske regering ikke har haft så svært ved pludselig at se fred hvor der før var fare. 80 mio er åbenbart tilstrækkeligt med blodpenge til at se gennem fingre med nogle hundrede borgeres sikkerhed. De har stået med valget at få 80 mio til genopretning af landet, eller at varetage nogle hundrede flygtninges legitime krav om sikkerhed.

UNHCR fastholder fortsat at sikkerheden i det centrale Irak endnu er for ringe til at man bør hjemsende flygtninge dertil. Amnesty International kritiserer regeringen for at ville tvangshjemsende flygtninge mod UNHCRs anbefalinger. Udenrigsministeriet er klar over at sikkerhedssituationen i det centrale Irak ikke er god nok endnu. Selv Udlændingeservice (jeg kan ikke lade være med at trække på smilebåndet hver gang jeg skal skrive dette arketypiske eksempel på Orwellsk newspeak!) er klar over at det er farligt at opholde sig dér.

Udlændingeservice der sammen med Flygtningenævnet har afvist at give de irakiske flygtninge asyl, har overladt sig på andenhåndsberetninger om sikkerheden i området, fordi de vurderede at det var for farligt at sende embedsmænd ind i området!! Der er med andre ord for farligt for hvide mænd, til at de kan tage sikkerhedssituationen i eget åsyn - men paradoksalt nok ikke farligt nok til at de vil følge UNHCRs anbefalinger og lade være med at sende mørklødede mænd dertil!

Dobbeltmoralen oser! Det bliver også skåret ret godt ud af dette interview med Venstres integrationsordfører Karsten Lauritzen hvor han gerne vil tage tage UNHCRs ord for at situationen er i bedring, men ikke deres ord for at den ikke er god nok til at hjemsende flygtninge endnu. Tal om at sætte kikkerten for det blinde øje!

Karsten Lauritzen udtaler blandt meget andet vrøvl:

"Vi har lavet en hjemsendelsesaftale med de irakiske myndigheder, hvor de garanterer, at der ikke er nogen, der vil blive forfulgte eller på anden måde blive udsat for overgreb. Og det må vi stole på er rigtigt"

...men når Kristian Thulesen Dahl nu indrømmer at den Irakiske regering har godkendt hjemsendelserne med en stor pose penge som belønning, så kan de vist ikke længere regnes som helt upartiske i spørgsmålet - i modsætning til UNHCR som ikke har 80 mio i klemme!

---[ update 30/5 2009 23:12 ]---

Jeg har netop erfaret at de 80 mio i genoprettelsespuljen ikke var de eneste blodpenge som er blevet brugt mod den Irakiske regering. Irak får yderligere eftergivet en gæld på 75 mio, ved at tage flygtninge hjem som de reelt set ikke kan garantere sikkerheden for! Jeg ved ikke hvordan det er lykkedes Irak at skylde Danmark 75 mio kroner - men hvis alt gøres op, så føler jeg mig desværre temmelig sikker på at Danmark har fået mere ud af Irak, end Irak har fået ud af Danmark under dette vestens sidste (/seneste?) olieeventyr!

søndag den 24. maj 2009

Ridser i lakken

Den ellers uangribelige næsten teflon-agtige lak tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen har søbet ethvert spørgsmål om Afghanistan- og Irakkrigene ind i, er endelig ved at krakkelere.

Oppositionen har ved flere lejligheder krævet uvildige undersøgelser, men hver gang har regeringen hævdet at der "er nul at komme efter" at "alle oplysninger er frit tilgængelige, så der ikke er behov for en uvildig undersøgelse" eller at der "ikke er fugls føde på den sag".

Nu viser der sig ifølge Politiken at regeringen aktivt har vildledt Folketinget og Østre Landsret og hindret dem adgang til oplysninger der kompromitterer regeringen. Ikke oplysninger der kompromitterer landets sikkerhed eller udstationerede soldaters sikkerhed - nej oplysninger der alene viser at Danmarks regering bevidst ignorerede de forpligtelser de har ifølge Genevekonventionen!

Sagen er kun kommet frem, fordi en af de krigsfanger Danmark overgav til amerikansk varetægt har sagsøgt forsvarsministeriet, fordi han hævder at han efterfølgende blev mishandlet af amerikanerne.

Ifølge Genevekonventionen skal de ratificerende lande ikke alene selv afstå fra mishandling, tortur, inhuman, ydmygende og/eller nedværdigende behandling af krigsfanger. De har også ansvaret for ikke at overdrage krigsfanger til parter som de har mistanke om ikke overholder konventionen.

Genevekonventionens artikel 12 angiver at:


"Prisoners of war may only be transferred by the Detaining Power to a Power which is a party to the Convention and after the Detaining Power has satisfied itself of the willingness and ability of such transferee Power to apply the Convention. When prisoners of war are transferred under such circumstances, responsibility for the application of the Convention rests on the Power accepting them while they are in its custody.

Nevertheless if that Power fails to carry out the provisions of the Convention in any important respect, the Power by whom the prisoners of war were
transferred shall, upon being notified by the Protecting Power, take effective measures to correct the situation or shall request the return of the prisoners of war. Such requests must be complied with."


Vi har altså ikke bare et ansvar for at overholde konventionen selv, men også et klokkeklart ansvar for at sikre os at de krigsfanger vi tager til fange ikke bliver overdraget til parter som vi har mistanke om bryder konventionen. Er vi i tvivl, er vi fopligtiget til at sørge for at de gør det, eller kræve de udleverede fanger tilbageleveret.

Danmark har ratificeret Genevekonventionen, og dermed er den til enhver tid siddende regering forpligtet til at følge den indtil vi eventuelt skulle beslutte at fratræde den. Det ved regeringen godt, men alligevel har regeringen ignoreret advarsler om at USA ikke levede op til konventionen.

Advarslerne kom fra daværende øverstbefalende chef for jægerkorpset og frømandskorpset i Afghanistan, Frank Lissner. Frank Lissner var i afghanistan, og havde ifølge Christoffer Guldbrandsens film "Den Hemmelige Krig" fået førstehåndsberetninger fra en dansk tolk vi udlånte til amerikanerne, om mishandlinger af krigsfanger i den amerikanske lejr i Kandahar.

Frank Lissner præsterer i filmen at lave en af dokumentarhistoriens mest spektakulære kovendinger, hvor han i et interview - efter at have forklaret i detaljer hvordan danske krigsfanger blev behandlet inden de blev overdraget til amerikansk varetægt - pludselig kommer i tanker om at danske soldater slet ikke tog krigsfanger alligevel (for at tilpasse sine udtalelser til forsvarsministerens svar i folketinget). Jeg har tilladt mig at lave en ret præcis afskrift af det sære interview. Med ved interviewet sidder Christoffer Guldbrandsen (CG), Frank Lissner (FL), Forsvarets Pressechef Hans-Christian Mathiesen, og en ikke navngivet souschef fra Forsvarsministeriet.

CG fortæller at en af de vigtigste spørgsmål at få svar på er hvilke ordrer FL havde når danskerne tog krigsfanger.

FL: "...jeg skulle sikre mig at man kunne efterfølgende identificere dem. Og de blev, efter at vi havde sikret os identifikationen blev de afleveret til amerikanerne til videre efterforskning - det var ikke vores opgave!"
CG: "Men I registrerede dem allesammen, inden I gav dem videre?"
FL: "Ja."
FL: "Inden vi afleverede dem tog vi billeder af dem. Hvis de havde dokumentation på sig, tog vi kopier af det eller skrev ned hvad der stod. Og så tog vi hvad man skulle bruge for at kunne lave en DNA prøve på dem. Det kunne være en tot hår eller ... hvad ved jeg. Typisk en tot hår."
CG: "Så I har registreret alle de fanger der er blevet afleveret til amerikanerne?"
FL: "Ja! Vi rapporterede hvad der i detaljer... jamen hvad de havde lavet, hvordan det var foregået og resultatet af det."
CG: "Altså - det du fortæller idag, det er helt nyt! Forsvarsministeren har besvaret et §20 spørgsmål til folketinget, hvor han siger at danskerne slet ikke har tilbageholdt nogen."
FL: [pause] "hvi Hvis forsvarsministeren har sagt at at øh det har vi ikke, så har det været på baggrund af en gennemlæsning af de rapporter, od og så har vi ikke øh tilbageholdt øhe nogen personer ... Altså, jeg kan jo ikke sidde her og sige at at øh det der er sagt af ministeren er forkert!"
HCM: [bryder ind] "Vi stopper her for idag - der er gået 20 min, så I har fået 5 minutter mere. Jeg håber at I har forståelse for det. Så vender vi tilbage på et senere tidspunkt!"

...det HCM vendte tilbage med efterfølgende var så en citat "mur af venlig tavshed".

Jeg mindes at jeg, dengang jeg så Guldbrandsens film første gang, tænkte at Frank Lissner var noget af det mest utroværdige og mindst tillidsvækkende man kunne have siddende som en øverstbefalende. Men siden er jeg blevet enig med mig selv om at han sku nok i virkeligheden bare er en god soldat der gør hvad han får besked på. Han har efter min mening gjort den store personlige fejlslutning at han tjener den danske regering mere end han tjener det danske folk. Men det er hvad det er. Han advarede åbenbart i sin tid forsvaret om hans manglende mulighed for kontrol med de dansk tilfangetagne krigsfangers behandling ved overdragelse til amerikanerne. Det skal han have al ære for! Det medførte desværre ikke nogen ændrede procedurer fra forsvarets side, og nu efterfølgende viser det sig så at regeringen forsøger at tilsløre den praksis - herunder at forsvarsministeren har løjet i folketinget.

Jeg finder personligt at forsvarsminister Søren Gade bør træde tilbage i unåde øjeblikkeligt, for at misbruge sit embede, og lyve bevidst i et §20 spørgsmål. Derudover bør der igangsættes en uvildig undersøgelse af hele forløbet, med den mulige udgang, at der rejses en rigsretssag mod Anders Fogh Rasmussen (jeg ved ikke engang om det er nødvendigt længere med en rigsretssag, når AFR er emeritus - men stilles til regnskab, det skal han!). Ikke fordi jeg tilfældigvis stemmer til venstre i det politiske spektrum, ikke fordi jeg gerne så en anden regering - men fordi retfærdigheden ikke er sket fyldest i denne sag, og fordi den ikke kommer til at ske, før der bliver gravet grundigere end der er blevet indtil nu.

Det er satme vigtigt at vores gode loyale soldater forstår hvem og hvad det er de skal være loyale overfor! De er IKKE regeringens hær, men hele Danmarks hær!

Guldbrandsens film blev udsat for en regulær smædekampagne straks efter offentliggørelsen (faktisk inden - Anders Fogh blev taget i at fortælle om hvor uredeligt et makværk den var inden han havde haft mulighed for at se den!). Det viste sig efterfølgende at være et aldeles ubegrundet men effektivt røgslør fra regeringens side. Nu har vi så beviser for at regeringen også bevidst forsøger at vildlede Østre Landsret. Hvor meget mere kan Dansk Folkeparti leve med at holde hånden over, inden det går ud over deres troværdighed?

Se i øvrigt her politikens gennemgang af kronologien i sagen.

onsdag den 13. maj 2009

Silvio Løkke Rasmussen?

Det ser ud til at vi er ved at nå Silvio Berlusconi højder her i lille Danmark, når Lars Løkke Rasmussen haster en lov igennem, som skal forhindre journalister i at se hvad ministrene går og bruger deres tid på.

Helt mod skik og brug skal lovændringen der unddrager ministrenes kalendre fra offentlighedsloven jordes igennem uden nogen høringsperiode, og når den bliver vedtaget skal det tilsyneladende også være med tilbagevirkende kraft.

Lars Løkke Rasmussen har selv prøvet at blive kikket over skuldren af journalister, der dengang tegnede et billede af Lars Løkkes særdeles nidkære omgang med bilag, hvor selv den mindste godnat-øl skulle betales af skattekroner. De fandt også ud af at Lars Løkke havde skrevet sig ind på et hotel under falsk navn, og at han havde været til koncert på statens regning.

Den slags kan man mene om hvad man vil - personligt fandt jeg dengang de fleste af historierne blæst fuldstændig ud af proportioner. Det er da muligt at det er lidt fedtet, når nu man i forvejen har en sjældent god hyre, at man så krammer rundt på bitte bitte små bilag, for at få penge refunderet. Men ret beset betyder en godnat-øl eller en pornofilm jo ikke alverden for statens finanser, hvis man i øvrigt er en arbejdsom minister der arbejder hårdt og længe på at gøre samfundet bedre (eller for Lars Løkkes vedkommende i hvert fald TROR at man arbejder på at gøre samfundet bedre - for jeg går, indtil andet er bevist, ud fra at venstres ødelæggelser af velfærdssamfundet ikke er i ond tro).

Sagt på en anden måde: Hvis mandens arbejde for samfundet i øvrigt væsentligt overstiger den udgift han påfører staten, jamen så herregud dog! Jeg under godt en hårdarbejdende politiker en fadbamse på statens regning i ny og næ, hvis han ellers er pligtopfyldende.

Men at Løkkes personlige dårlige erfaringer med pressens til tider uanstændige proportionsforvrængninger skulle føre til at han helt vil udelukke offentligheden for kontrol over ministrenes kalendre - det er en kortslutning af dimensioner! Ministrene bliver betalt godt (og også længe efter deres "værnepligt" er overstået) af staten for det arbejde de lægger - så er det også kun rimeligt at offentligheden kan holde øje med hvad investeringen i en minister går til!

Ind imellem glemmer man det (især pressen selv!), men pressen er faktisk folkets vagthund overfor magten. Hvis journalisterne afskæres adgang til ministrenes kalendre, så skærer man et vigtigt ben af vagthunden!

Af alle burde Løkke Rasmussen være opmærksom på dette, da han som statsminister er pressens minister. Venstre har desværre på det seneste vist sig at have et lidt alternativt forhold til pressen, og vores seneste statsminister viste sig heller ikke den rolle voksen.

Når han så tilmed forsøger at gøre lovændringen tilbagevirkende, så virker det som om han er klar over at der er mere end golf/jagt-ture og godnatøl på vej, og på denne måde søger at stoppe journalister i at opdage det.

Det er ikke et hak bedre end når Europas værste folkevalgte politiker Silvio Berlusconi med lovændringer sikrer sig imod de koruptionsundersøgelser der var på vej mod ham. Han misbruger sit demokratiske flertal til at hæve sig selv over loven. Løkke Rasmussen hæver ikke nogen over loven, men han forhindrer med lovændringen effektivt at hans eget snavsetøj kommer for dagen.

Selvom hans bilagsroderi ikke nødvendigvis er ulovligt, er det stadig med til at vise offentligheden hvordan han forvalter sit mandat. Og det har befolkningen et fuldt legitimt krav på at få at vide, hvis det fortsat skal give mening at stemme til valgene!

Det er usselt, og det hører ingen steder hjemme at afskære journalisterne deres muligheder for at holde øje med ministrenes tidsforbrug. Jeg er forbløffet over at opossitionen (minus enhedslisten) tilsyneladende vil være med til at skære benene af vores vagthund - men det er måske fordi de selv regner med at skulle beside ministerposter inden længe?

Alt i alt er det blot endnu et forfærdeligt slag for den stigende politikerlede. Os der stemmer bliver trætte af at høre om tosser der tildeler sig selv mere og mere, og nu så også forsøger at forhindre offentligheden i at få indsigt i hvad pengene går til.

Hvor ville det dog være befriende at høre en politiker sige: "Jeg behøver sku ikke den lønstigning, jeg har jo penge nok i forvejen", eller "Kom indenfor kære presse - magt korrumperer alle, så det er vigtigt for os alle at have en årvågen vagthund til at hjælpe os med at se klart!" Men den dag kommer jo desværre nok aldrig!

Ordet "Minister" betyder "tjener" eller "undergiven" forstået sådan at en minister er folkets tjener. Nu har jeg ikke dobbeltchecket med Horesta, men jeg føler mig overbevist om at det ikke er en almindelig praksis, at en tjener bare kan hemmeligholde for sin arbejdsgiver, hvornår han er på arbejde, og hvornår han holder fri! >:-7