mandag den 9. marts 2009

Hvem overvåger egentlig Karen Jespersen?

Karen Jespersen vil, på trods af Københavns Kommunes afvisning af hendes første tilbud om hjælp, oprette en overvågningsenhed som skal overvåge Københavns Kommunes indsats mod bandevold og associal adfærd.

Selvom det, efter hendes næsten mytologiske glidebane mod højre, bliver svært at beklikke damens ekspertise indenfor associal adfærd, så er det temmelig overraskende at hun tager et sådan initiativ. Dels har Københavns Kommune sagt klart og tydeligt nej tak, og det er så endnu et eksempel på regeringens overgreb på det kommunale selvstyre. Dels er Karen Jespersen minister for VELFÆRD og LIGESTILLING.

Ingen af hendes resort områder omhandler direkte hverken bandekriminalitet (justitsministeriet) eller integration (integrationsministeriet), og alligevel føler hun sig gang på gang kaldet til at blande sig i debatten med hendes hysteriske islamofobe meninger.

Men efter at regeringen nu på 8. år taler vidt og bredt om velfærd, nedsætter kommisioner og sågar har oprettet et ministerium der i hvert fald af navn signalerer en vis interesse for emnet, kan det jo godt undre, at der bliver en stadigt større kløft mellem dem som har og dem som ikke har i landet. En kløft regeringen og deres støttehjul netop har sat turbo på med deres stærkt associale skattereform.

Efter at regeringen med 8 år på bagen stadig ikke har formået at holde skoler, plejehjem, hospitaler, daginstitutioner og andre vigtige velfærdsinstitutioner ved lige, trods deres påståede velvilje overfor velfærd.

Og efter 40 års kamp for ligestilling mellem kønnene, uden større success end at mere end 2 ud af tre adspurgte kvinder mener at vi ikke har reel ligestilling (og flertallet af kvinder har netop fået hårde fakta til at bakke deres mening op med, ved opgørelsen af befolkningens SP opsparing).

Efter alle disse eklatante eksempler på forfejlet indsats, så vil jeg foreslå Københavns Kommune hurtigst muligt at nedsætte et overvågningsudvalg som kan monitere hvad det egentlig er vores velfærds- og ligestillingsminister bruger sin tid på, i stedet for at sikre landet velfærd og ligestilling.

Københavns Kommune kan jo passende bruge nogle af de penge de har, men ikke kan få lov til at reparere skoler for på grund af regeringens anlægsloft.

Jeg føler mig overbevist om at et sådan kontrolorgan hurtigt vil kunne komme med optimeringsforslag til ministeren om hvordan hun kan gøre sit job bedre - faktisk er jeg efterhånden ikke sikker på at hun ville kunne gøre det meget dårligere om hun så forsøgte?

Ingen kommentarer: