tirsdag den 2. september 2008

Vi vil have det kommunale selvstyre igen!

Hvis nu du var minister på Christiansborg, og du i stadigt større omfang bare blev sat til at implementere dekreter som blev udstedt af EU, hvad ville du så gøre for at sikre din eksistensberettigelse? Hvorfor skulle befolkningen betale dig i dyre domme for at sidde og gøre det samme som snart sagt en hvilken som helst embedsmand kunne klare?

Nemlig - du ville kikke dig om efter nye ansvarsområder!

Tilsyneladende er der ingen grænser for hvor meget detailstyring regeringen har tænkt sig at tage fra kommunerne. De går gladeligt på strandhugst nedad i hierakiet vi tidligere kaldte nærdemokrati.

Politiken skriver idag om hvordan Velfærdsminister Karen Jespersen på 3 måneder har afvist kommunale ansøgninger om anlæg og vedligeholdelse for mere end en halv milliard kroner.

Det burde være helt åbenlyst at kommunerne ved bedre end ministeriet hvad der er brug for, og økonomisk råderum til i kommunerne. Det giver simpelthen ingen mening at ministeriet på den måde skal bestemme hvad de forskellige kommuner må og ikke må bygge og renovere.

Alle som har deres daglige gang på kommunale institutioner i København vil vide at det ikke er for sjov, når vi siger at de er nedslidte grænsende til det groteske - og jeg er overbevist om at vi ikke er den eneste kommune der har det sådan. Mange kommuner har rent faktisk både viljen og pengene til at gøre noget ved problemet. Det må de bare ikke.

Regeringen har indført et anlægsloft som effektivt forhindrer kommunerne i at træffe egne valg omkring renovation af eksisterende institutioner, og oprettelse af nye. I København mangler vi 1.000 daginstitutionspladser for at kunne indfri pladsgarantien. Den selv samme pladsgaranti som regeringen har indført. Men når Københavns Kommune vil bygge nye institutioner (blandt andet i Ørestaden, hvor der er kommet en masse nye boliger, og derfor også et naturligt behov for nye institutioner), så kan de ikke få lov, pga. anlægsloftet - selvom der er masser af penge til det i kommunekassen.

Ønsker kommunerne at bryde loftet, så kan de allernådigst søge velfærdsministeren med hatten i hånden, om lov til at bruge deres egne penge. Og ministeren kan så efter nogle kriterier ingen andre end velfærdsministeren tilsyneladende kender, give kommunerne lov, eller forbyde dem at bruge pengene der skal til.

Skemaet er altså som følger:
  1. Regeringen lover vælgerne en masse velfærdsydelser, og garantier (gerne som en del af regeringens valgkamp).
  2. Dernæst sætter den kommunerne til at implementere deres løfter.
  3. Og når kommunerne så forsøger at gøre det, smækker de effektivt kommunekasserne i, så det bliver umuliggjort.
  4. Endelig skyder regeringen skylden på kommunerne, når vælgerne ikke får fra kommunerne hvad regeringen har lovet dem, og lover kommunerne bål og brand, hvis de ikke lever op til regeringens løfter!!!

På denne måde har regeringen over en årrække stille og roligt frataget kommunerner deres selvbestemmelse, og tildelt dem et ansvar som på ingen måde står mål med den handlefrihed (eller mangel på samme) de har.

Uskyldige børn som gidsler
Samtidig har regeringen frit slag for at favorisere de kommuner de bryder sig om, og genere de kommuner de ikke bryder sig om. Alt sammen meget langt fra det nærdemokrati vi burde have. F.eks. har den dydige venstrekommune Herning fået lov til at bygge et nyt vandkulturhus til 100 mio, mens den socialdemokratiske kommune Rødovre har fået afslag på at bekæmpe skimmelsvamp i en skole, så deres elever kan bevare et nogenlunde godt helbred.

Det - mine damer og herrer - er at tage uskyldige børn som gidsler i en ideologisk værdikamp! Jeg har intet andet tilovers for denne desværre udbredte praksis, end afsky!

Serviceloftet som kommunerne også har fået trukket ned over hovedet fungere fuldstændig analogt til anlægsloftet. Det forhindrer bare kommunerne i at servicere deres borgere, i stedet for at forhindre kommunerne i at nybygge og renovere bygninger.

Når København og mange andre kommuner år efter år indskrænker service på stort set alle fronter, så er det jo ikke fordi pengene til de unge, udsatte og ældre m.fl. ikke er der - men fordi regeringen forhindrer kommunen i at bruge dem.

Hvad hjælper det med velfærdskommisioner, dyre skåltaler og sågar en minister for velfærd, hvis de kommuner og regioner der er sat til at implementere velfærden bliver bundet på hænder og fødder af en ideologisk styret regeringen, som ikke ønsker andet end en minimalstat (dømt på deres handlinger - ikke deres ord)?

Magt og ansvar
Ritt Bjerregaard har varslet at København i år vil sprænge anlægsloftet, og flere andre borgmestre har vaslet ligeså for andre kommuner. Det giver måske regeringen lejlighed til at skære i kommunernes bloktilskud, og er i dele af pressen blevet udlagt som en uansvarlig og egoistisk handling.

Jeg siger at det ville være uansvarligt IKKE at bryde de snærende bånd regeringen har bundet om vores allesammens velfærd! At lade børn sidde i skimmelsvamp fordi man er ideologisk uenig med kommunen er hvad der er uansvarligt! Og når Anders Fogh og Karen Jespersen hyler op om at det er kommunernes ansvar, er det fordi de tror at de kan dele magt og ansvar så regeringen har magten og kommunerne ansvaret. Det vil aldrig blive muligt. Magt og ansvar er uadskillelige!

Giv os vores kommunale selvstyre igen, eller tag selv ansvaret for jeres overgreb mod velfærden i Danmark!

Det kommunale selvstyre er illusorisk
Karen Jespersen har blandt meget andet skingert vrøvl udtalt:

"[...]hvis ikke de [kommunerne, red] kan fjerne skimmelsvamp i børnehaver, hvad i alverden skal vi så med det kommunale selvstyre. Og så er vi nødt til at gribe det hele anderledes an [...]Så må vi fratage opgaver fra kommunerne"

Men hun kan åbenbart ikke se at der er en tæt sammenhæng med det at hun selv har givet kommunen afslag på at bruge deres egne penge til at fjerne skimmelsvampen. Det kommunale selvstyre som Karen Jespersen truer med at fjerne er allerede illusorisk. Det eneste hun kan fjerne er en tomskallet syndebuk (og det tror jeg faktisk ikke at hun er interesseret i når det kommer til stykket). Magten har hun og regeringen tilranet sig for længe siden.

Jeg håber at befolkningen vil vågne op og opdage at vores regering er i fuld gang med at underminere kommunerne, og tilrane sig magt i et omfang man ellers kun ville forvente at se i lande som f.eks. Rusland. De har aflivet amterne, og nu udsulter de kommunerne indtil kommunerne ikke kan fungere længere.

Hvor Karen Jespersen ikke kan forstå hvad vi skal med det kommunale selvstyre, har jeg faktisk sværere ved at se hvad man kan bruge en velfærdsminister til, hvis hun reelt kun forhindrer kommunerne i at yde velfærd!

Jeg har tidligere skrevet om hvordan Karen Jespersen er en ligestillingsminister der er ligeglad med ligestilling - i den sag gjorde hun intet for ligelønnen. Som velfærdsminister går hun skridtet videre, og modarbejder direkte velfærden. Hvis der er en himmel, så sidder George Orwell et sted deroppe og klapper sig på lårene af grin!

2 kommentarer:

Egon Weidekamp sagde ...

En anelse naivt. Anlægsloftet blev indført foråret 2008. Kommunernes problemer med bla nedslidte skoler og toiletter er jo ikke pludselig opstået. Der er tale om en skammelig forsømmelse gennem årtier. Pludselig får kommunerne, med indførelsen af anlægsloftet en undskyldning overfor vælgerne - vi har pengene, vi må bare ikke bruge dem - læs: det er ikke vores skyld men regeringens! Jeg er ikke super-enig i anlægsloftet og særligt i lyset af, økonomien nationalt og globalt ser ud til at bremse, burde ansvarlige mennesker måske overveje at sløjfe loftet - eller hæve det. Men det er altså for letkøbt at kommunalpolitikere bare fraskriver sig det ansvar de har, underhenvisning til at regeringen har bundet dem på hænder og fødder. Der er pludselig ingen grænser for ders velvilje til at poste penge i nedslidte ejendomme, institutioner mm. hvor var den velvilje henne før anlægsloftet blev indført.

O-Zone sagde ...

Hej Egon, din gamle luskebuks (jeg undrede mig også over hvor du var blevet af i denne debat ;-) )

Jeg vil give dig delvis ret. Selvfølgelig er de kommunale politikere ikke engle. Og selvfølgelig er lofterne ganske kærkomne undskyldninger i mange tilfælde.

Men det ændrer ikke på den anke der går på hvorfor i al verden regeringens politikere prøver at detailstyre kommunerne? Hvorfor overhovedet give kommunerne denne lette undskyldning (hvis ikke det var for at manifestere sin egen eksistensberettigelse)?

Hvorfor ikke lade kommunalpolitikerne om kommunalpolitik?

Især virker det dumt, som du også selv nævner, når alle tegn i sol og måne peger på at økonomien er ved at køle ned?

Det er rigtigt at Københavns Kommune (og med dem mange andre kommuner) i årtier har ladet renoveringsopgaverne gro. Men tag nu en sprit ny bydel som Ørestaden. Det handler ikke om årtiers misvedligeholdelse. Men om en ny bydel med masser af boliger, og dertil hørende indbyggere med behov for f.eks. børneinstitutioner.

Ventetiden på Amager for en institutionsplads til vugestuebørn er fuldstændig ude af kontrol, og en meget stor del af de københavnske vuggestuer står til at skulle tage flere børn ind, end de er beregnet til, for at opfylde (igen regeringens krav) pasningsgarantien.

Jeg nægter at tro, at Københavns Kommune ville lade en helt ny bydel skyde op, uden at bygge nye institutioner, hvis det ikke var fordi regeringen blander sig.

Ja, anlægsloftet er relativt nyt - men det er meget lang tid siden regeringen strammede grebet om den kommunale økonomi, og bestemte at selv kommuner med penge i kassen ikke bare måtte bruge af dem.

I mine (måske naive) øjne, så er det udtryk for Christiansborg politikernes overformynderi udløst af deres eget mistede terræn til EU. De stakkels mennesker aner ikke hvad de skal gøre eller gribe i, når deres vigtigste funktioner pludselig er blevet overtaget af EU, og de på stadigt flere områder er blevet reduceret til implementører af EU lovgivning.