tirsdag den 23. september 2008

DF og de sure Rønnebær

Dansk Folkeparti (DF) har, som en del af den nye udlændingeaftale mellem regeringen og DF, endelig erkendt at Danmark må bøje sig for afgørelser ved EF-domstolen, selvom deres bagland slår sig i tøjret. Hurra for det - EF-domstolen har i nyere tid udvist rettidig omhu i indtil flere sager, og selvfølgelig skal vi rette ind efter deres afgørelser - ellers ville vi ikke være en retsstat.

Desværre ser det ud til at regeringen har sukret pillen godt og grundigt ind, for at få DF til at sluge den. Især springer det i øjnene, at den omstridte 300-timers regel bliver hævet til en 450-timers regel. Det vil sige at ægtefæller hvor begge parter er på kontanthjælp skal have arbejdet mindst 450 timer hver især i de seneste 24 måneder, for at være berettiget til kontanthjælp. Er det ikke tilfældet bortfalder den ene parts kontanthjælp.

Jeg kan på ingen måde se, hvad den regel har med EU borgeres ret til at bo sammen med den de elsker i deres eget land at gøre??? Det er udelukkende endnu et forsøg fra DF på at chikanere udlændinge til at foretrække at bo i et andet land. Og endnu engang vil det gå ud over folk som i forvejen er i knæ.

I juni kom Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) med en rapport om 300-timers reglen. Rapporten glimrer ved helt at undlade at besvare de mest centrale spørgsmål om reglen. DR P1 journalisten Jesper Tynell har lavet et fandens godt stykke journalistisk benarbejde som viser at SFI på trods af gentagne forsikringer om det modsatte, har været under meget tæt indflydelse af beskæftigelsesministeriet (jeg vil anbefale alle at høre udsendelsen - om ikke af anden grund, så fordi den er et lærestykke i god borende journalistik, og et skræmmende eksempel på hvordan offentlighedsloven helt bevidst bliver omgået!). Der er derfor god grund til at tro at det ikke er på grund af almindelig inkompetence at SFIs rapport undgår at besvare alle de grimme spørgsmål, men at det derimod skyldes bevidst ond vilje. Rapporten er dermed meget tæt på at være ubrugelig propaganda.

Ingen ved hvor mange mennesker der bliver presset ud på arbejdsmarkedet af 300-timers reglen, eller hvor mange mennesker der bliver tvunget til at forlade hus og hjem pga. inkomstnedgang forårsaget af 300-timers reglen. For det er SFI undersøgelsen designet til ikke at besvare. Alligevel vælger regeringen så nu, sammen med deres fremmedfjendske støttehjul DF - som ellers ynder at se sig selv som beskyttere af de svage i samfundet - at udvide reglen så den nu vil omfatte flere ægtepar.

En af de få reelle svar SFI undersøgelsen gav, er at 300-timers reglen altovervejende rammer ægtepar med udenlandsk baggrund. Det er den eneste "rationelle" grund DF har for at udvide reglen uden nærmere kendskab til dens effektivitet med hensyn til at få flere folk på arbejdsmarkedet. Der er altså tale om en regel for sorte, uden at vi behøver at udtale det.

Dansk Folkepartis har ikke noget ønske om at straffe etnisk danske ægtepar hvor begge parter er på kontanthjælp. Faktisk tror jeg at DF's største ønske ville være at vi kunne leve i et apartheit system, hvor man åbent kunne lave et sæt regler for de "sorte", og et andet for de "hvide". Det kan vi bare ikke, og derfor leder de med lys og lygte efter steder hvor vi kan gøre livet værre for "sorte" medborgere, uden at ramme alt for mange "hvide".

300-timers reglen har ingen ting at gøre med EF-domstolens stadfæstelse af arbejdstagernes frie bevægelighed over grænser i EU - men det er en regel der prygler mørklødede medborgere, og dermed kan den bruges som instrument i DFs korstog mod det multietniske samfund.

At en regel som rettelig hører ind under beskæftigelsesministeriet pludselig dukker op i en sag om udlændinge og EUs indflydelse på dansk udlændingepolitik, udstiller DFs altoverskyggende agenda om tilbagevenden til det monokulturelle samfund. Og at denne stramning kan vise sig at få alvorlige konsekvenser for danske borgere der i forvejen ligger i samfundets bund er af mindre betydning for disse kyniske fremmedhadere - så længe det overvejende går ud over "de sorte".

Ingen kommentarer: