fredag den 17. oktober 2008

Overvågning på trods af løse rygter

Jeg vågnede op i morges til den skræmmende nyhed at statsbiblioteket har adgang til alle brugernavne og passwords, og at de systematisk siden midthalvfemserne har indsamlet og arkiveret alt hvad der foregår på nettet (artiklen er siden blevet rettet). Tak for kaffe - nu er de sku da gået helt i sort.

Det viser sig heldigvis at forfatteren af artiklen har misforstået indtil flere ting, og det statsbiblioteket gemmer naturligvis kun er alle offentligt tilgængelige sider. Det ville da også være et gigantisk give-away, hvis man insisterede på at gemme alle landets brugernavne og kodeord på ét centralt sted, i en tid hvor man bare skal hviske "bin laden" for at komme under skærpet overvågning, af frygt for terroranslag.

Statsbiblioteket har alle dage samlet og arkiveret trykte oplysninger, og når vi med Internettet en gang for alle har fået decentraliseret retten og muligheden til at udgive, så mener jeg faktisk at det er et meget naturligt skridt at lade statsbiblioteket gemme indhold fra Internettet også.

Jeg kan altså ånde lettet op, og igen nyde min morgenkaffe uforstyrret, for historien her viste sig at være en and. Eller hvad?

Jeg er meget imod overvågning generelt, og jeg hader at kunne tælle flere og flere overvågningskameraer på min færden gennem offentlig vej. Selvom denne bigbrother historie viste sig at være en and, så har vi STADIG et stort og lurrende problem med voksende overvågning. Godt nok kender statsbiblioteket ikke dine brugernavne og passwords, men pga. terrorlovgivningen, så kan politiet med en retskendelse i hånden slå hver eneste telefonopkald du har lavet det seneste år op, og se hvem du har talt med, hvornår du talte med dem og i hvor lang tid I talte (forudsat at forbrydelsen de mistænker dig for kan give mere end 2 års fængsel).

Hele den vestlige verden har indført mere eller mindre vanvittige terrorlove i kølvandet på forskellige terrorangreb - men ret beset er problemet med terrorisme stadig uendelig perifært sammenholdt med mange af vores andre problemer. Selvom det syner af meget i medierne, så er sandsynligheden for at du bliver kørt over, dør af en livstilssygdom, eller af den globale opvarmning stadig uendeligt meget større end at du skulle blive ramt af et terrorangreb.

Men med den øgede bevågenhed på terror, har høgene i den vestlige verden fået muligheden for at komme igennem med diverse stramninger, og det i en grad så det i mange tilfælde underminerer borgernes rettigheder ... ALLE borgerne vel at mærke, også de lovlydige!

Som et dugfrisk eksempel på hvordan terrorlove bliver (mis)brugt til alt andet end terror, er der her et eksempel fra England, hvor ellers lovlydige islændinge har fået indefrosset deres aktiver i bankerne. Deres eneste forbrydelse er at deres land ikke kan forventes at betale hvad det skylder, på baggrund af den islandske stats overtagelse af de islandske banker.

Vi har selv haft et par sager hvor situationer man normalt ikke ville forbinde med ordet "terror" er blevet sanktioneret ved hjælp af terrorlovgivningen. Jeg har skrevet om greenpeace aktivister og fodboldfans i et tidligere indlæg.

Under alle omstændigheder er resultatet at strammere i de vestlige regeringer holder befolkningen i en foregøglet skruetvinge af frygt for terror, for selv at få mulighed for at demontere den ene frihedsrettighed efter den anden i vores samfund. Det virker noget bagvendt at søge at beskytte vestens frihed ved at afmontere den, men ikke desto mindre er det hvad som er ved at ske overalt i den vestlige verden!

I mange tilfælde er det i øvrigt stærkt tvivlsomt om lovgivningen overhovedet har effekt på de rigtige (og stadigt meget meget få!) terrornetværk. F.eks. gælder den omfattende lovgivning om logning herhjemme ikke for antenneforeninger med under 100 deltagende (fordi det er urealistisk at de kan få råd til logningsudstyr og procedurer), eller for computere på biblioketerne. Folk som bevidst vil lave ulovligheder (og har den mindste smule omløb i hovedet) skal da nok få sat sig ind i reglerne og teknikkerne, så de kan smutte igennem nettet.

Tilbage står alle de lovlydige borgere som nu pludselig bliver overvåget i hoved og røv, alle kunderne til teleudbyderne der nu skal betale ekstra for en masse overvågning, og alle græsrodsbevægelserne og frihedsorganisationerne og enkeltpersoner der pludselig kan rammes i flæng af vidtgående og upræcise love, på trods af at de intet har med terrorisme at gøre.

Den eneste fornuftige løsning er at vores politikere skruer hovederne på igen, og omgører terrorlovgivningen, og indser at de (igen meget meget få) rigtige terrorister sagtens kan rammes af den eksisterende lovgivning indenfor alle vores konventioner, og at det ikke er rimeligt at de uendeligt få får så stor indflydelse på alle os andre som godt kan finde ud af at overholde love og almindelig medmenneskelighed!

Her på falderebet vil jeg gerne lige reklamere for Prosa og IT-politisk forening, som begge gør et stort arbejde for at dæmme op for politikernes hovedløse stramninger.

Den 11. oktober uddelte de f.eks. Polippix CD'er til folk i forbindelse med den internationale dag mod overvågning.

---[ update 21:30 17/10 2008 ]---

På forunderlig vis lever avisanden videre i politiken, hvor næstformand i Rådet for IT- og Persondatasikkerhed Ingrid Colding-Jørgensen er bekymret over at "at staten har adgang til alle brugernavne og kodeord på danske internetsider" som der står. Dette på trods af at politiken selv har fået rettet deres oprindelige artikel, så der ikke længere står at staten har adgang til alle brugernavne og kodeord.

Hvis det havde været rigtigt, så vil jeg håbe at Rådet for IT- og Persondatasikkerhed ikke ville have stoppet ved bekymring, for så ville statsbiblioteket være danmarks største mål for hackere. Nu er det heldigvis ikke så galt fat, men det er jo lidt sjovt at politiken (eller Ritzau, som jo efterhånden er dem der er bag alle netnyheder :-/ ) efter deres egen rettelse fortsat kører løs med en opfølgning på den oprindelige historie ... men de læser måske ikke deres egen avis? ;-)

Ingen kommentarer: