torsdag den 29. januar 2009

Anders Fogh - alligevel den rette mand til Nato?

Natos øverstbefalende mand i Afghanistan, John Craddock, har tilsyneladende udstedt hemmelige ordrer om at slå opiumshandlende ihjel også selvom man ikke skulle have beviser på deltagelsen i opiumshandlen. Ifølge Craddock selv, skulle det være resultatet af et møde mellem Natos forsvarsministre, som altså skulle have billiget denne fremgangsmåde.

Jeg bryder mig ikke mere om narko end min næste, og jeg anerkender at mange mennesker lever en kummerlig tilværelse verden over, på grund af narko. Men jeg er sikker på at de fleste normalt tænkende mennesker kan se det problematiske i en sådan ordre, og det er vel også derfor at ordren har været hemmelig stemplet. Hvis ikke Craddock på forhånd vidste at ordren er lodret imod alle retsprincipper, så ville det ikke give nogen mening at hemmeligholde den. Havde han selv troet at den holdt vand, ville det alt andet lige give meget større impact at offentliggøre ordren vidt og bredt, så opiumsbønder over hele Afghanistan ville vide at de var i livsfare, hvis de ikke fandt en anden levevej.

Det tegner derfor til at Craddock - og muligvis med ham Natos forsvarsministre - i bevidst ond vilje har gjort sig selv til dommere og bødler i en selvbestaltet ret uden hverken forsvarere eller appelmuligheder, men med dødsstraf.

Havde det nu været en hvilken som helst almindelig medborger der havde gjort noget lignende i Danmark, så ville vi næppe være i tvivl om at en sådan sindsforvirret selvtægtsmand hørte hjemme på en sikret anstalt, eller i et fængsel. Men nu er det højtstående militærfolk og måske politikere, og landet er Afghanistan, så jeg vil desværre blive meget overrasket, hvis der kommer noget retsligt efterspil ud af en så åbenlys forbrydelse.

Men pludselig giver det måske alligevel mening at forestille sig en løgnagtig krigsforbryder som Anders Fogh Rasmussen siddende i toppen af Nato?

Jeg vil afslutningsvis tillade mig at minde om den måske vigtigste lektie fra Nürnberg; at det ikke er en ansvarsfrittagende undskyldning for krigsforbrydelser, at man modtog ordrer fra foresatte om at udføre dem.

Det betyder med andre ord: Selvom du er soldat, så står du til hver en tid personligt til ansvar for dine handlinger. Modtager du en ordre om forsætligt at slå folk ihjel uden beviser for deres skyld, så er og bliver det gement mord. Også i krig - og også selvom ordren skulle komme direkte fra den øverste top!

---[update 31/1 2009 kl. 14:19]---
Efterfølgende har NATO reageret på den mindst tillidsvækkende måde, ved (gennem generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer) at udtrykke ærgrelse over at hemmeligstemplede dokumenter er blevet lækket til pressen. Det vil sige at NATO i stedet for at forholde sig til det problematiske i at oprette regulære dødspatruljer under NATO kommando i Afghanistan, mener at deres eneste problem er at offentligheden har fået kendskab til det.

Det er beskæmmende, al den stund at de politikere der sender landenes soldater i krig som minimum må kræve åbenhed om hvad det er de ultimativt sender deres landsmænd i døden for.
Hvis krigen ikke længere kun handler om Taliban og Al-Qaeda, men også er blevet et slag mod narko (som kan vise sig at have væsentlig støtte i lokalbefolkningen), så er det fanden gale mig vigtigt at alle deltagere i krigen er klar over det.

Og hvis de udsendte soldater modtager ordrer som kan gøre dem til krigsforbrydere, så er det ikke mindre vigtigt at offentligheden og deltagerlandenes politikere er klar over det. Alt andet er arrogant magtfuldkommenhed fra NATO. At prøve at skjule overtrædelser af de internationale konventioner hører ikke til i åbne demokratiske retsstater. Læs også her en glimrende artikel om denne spegede sag.

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Har du noget belæg for at kalde AFR for en løgnagtig krigsforbryder?
Ved du, hvad straffen for injurier eller bagvaskelse er?

O-Zone sagde ...

Ja og ja! Læs mit fulde svar her.