fredag den 12. juni 2009

Politikens underlødige kampagne mod børnemad

Jeg er simpelthen nødt til at skrive noget inden alt for mange politikere panikker, og helt dropper tanken om varm frokost i landets vuggestuer og børnehaver.

Jeg vil meget gerne love jer at der kommer et mere uddybende indlæg senere, men lige nu har jeg ikke tid.

Jeg er absolut for en (god!) madordning i daginstitutionerne, da jeg mener at det vil kunne blive en kæmpe gevinst for både sundhed og madglæde for vores børn. Men det kræver selvfølgelig at maden laves ude på institutionerne, og at der er penge til ordentlig mad!

Der er desværre en masse kommuner der, som ordningen ser ud nu, kommer til at springe over hvor gærdet og lavest, fordi de ikke har penge nok. Det er selvfølgelig ikke godt nok, og hvis jeg skal vælge mellem de meget omtalte flybakker og forældrenes madpakker, så ville jeg til hver en tid vælge forældrenes madpakker!

Selve ideen om varm mad er fin nok - der følger bare ikke penge med loven, og derfor bliver implementationen i nogle (men absolut ikke alle!) kommuner elendig.

Nu har Politiken så lanceret en nej kampagne, og så skæres alle historier hårdt over en kam. Her til morgen står der i en overskrift "Kommuner tror ikke på madordning".

Læser man længere nede i artiklen, handler det om at Politiken i en rundringning til børne- og institutionschefer i landets kommuner har spurgt:

"Mener I, at indførelsen af madordningen samlet set vil forbedre sundhedstilstanden blandt børn i daginstitution i jeres kommune?"

Det har 52% så svaret nej til, mens 48% har svaret ja. Det er selvfølgelig et flertal - men en mere lødig overskrift tættere på sandheden ville have forklaret at cirka HALVDELEN af kommunerne ikke tror på ordningen.

Halvdelen er selvfølgelig ikke spor godt - men hvis de nu også havde spurgt HVORFOR de ikke tror på ordningen, så ville de med garanti have fået den manglende financiering som forklaring i langt de fleste tilfælde!

Uden at have nogen form for belæg for det vil jeg næsten garantere at et stort flertal af kommunerne ville mene at den her ordning ville være et tigerspring for sundhed og madglæde, hvis der ellers fulgte penge med til at implementere ordningen ordentligt!

Politiken har fuldt artiklen op med en afstemning for læserne hvor vi bliver spurgt:

"Tror du, at danske børn generelt vil blive sundere af frokostordningen, der indføres i børnehaverne fra næste år?"

Det kan vi læsere så svare "ja" eller "nej" på. (og det foregår under den noget pompøse overskrift "Din stemme").

Jeg vil igen næsten garantere at mere end 80% af stemmerne vil svare nej her, og givet det stærkt polariserede valg, ville jeg nok også selv vælge "nej". For i alle de kommuner der ender med at sende centralkøkken-bakker / flybakker ud til institutionerne, dér tror jeg ikke på at det vil give en samlet gevinst for nogetsomhelst. Men det betyder på ingen måde at jeg er imod en madordning!

I de kommuner der selv kaster penge efter projektet, eller af forskellige grunde har bedre financieringsmuligheder (her i København hvor jeg bor HAR vi f.eks. allerede mad i vuggestuerne, og det betyder at vi kan overføre penge fra merbetaling i vuggestuerne til madordningen i børnehaverne), der er jeg sikker på at der vil være en gevinst. Men det har jeg bare ikke mulighed for at udtrykke i Politikens enøjede afstemning.

Jeg ville ønske at Politiken ville gå lidt mere nuanceret til problemstillingen, og jeg håber og beder til at politikerne kan gennemskue det fordrejede billede politiken får tvunget frem med deres sort/hvide fremstilling. Og at de ikke bare noterer sig at "kommunerne er imod", og "befolkningen er imod" og derefter halser efter "meningsmålingerne" og vender ordningen ryggen, i stedet for at omfavne den historiske chance for at sende madpakkerne ud i historiebøgerne og bremse "fedmeepidemien".

I stedet skulle de se at få pungen op af lommen, og skyde penge i ordningen, så den kan blive god i alle kommuner - det er en langsigtet investering som vil komme mangefoldigt igen efterhånden som udgifterne til livstilssygdomme falder.

---[ opdate 7/8 2009 10:46 ]---

Det mere uddybende indlæg er vist blevet overhalet indenom af at et flertal i folketinget har besluttet at sende penge efter ordningen. Det ser derfor alt sammen mere lyst ud nu, og jeg frygter ikke længere at hverken politikerne eller Politiken vil modsætte sig madordningen voldsomt :-)
Et sommerferie-forsinket tillykke til Danmarks børn herfra!

Ingen kommentarer: